0989991266

Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất và mẫu hợp đồng thi công nội thất

Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất và mẫu hợp đồng thi công nội thất trọn gói

Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất và mẫu hợp đồng thi công nội thất trọn gói là điều cần thiết khi thực hiện công việc, là cơ sở pháp lý và ràng buộc để hai bên cùng đồng hành trong quá trình làm việc.

01. Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất

Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất và mẫu hợp đồng thi công nội thất

 

1.1. Căn cứ pháp lý trong mẫu hợp đồng thiết kế nội thất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***************

HỢP ĐỒNG  THIẾT KẾ

Số: …………./HĐTK

 

 • Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13.
 • Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 và Văn bản hợp nhất Luật thương mại số 03/VBHN-VPQH ngày 28/6/2017.
 • Căn cứ vào nhu cầu  và năng lực của hai bên.

1.2. Nội dung và thông tin trong mẫu hợp đồng thiết kế nội thất

Hôm nay, ngày … tháng …. năm 2021, chúng tôi gồm có:

BÊN A: Chủ căn hộ (hoặc đại diện của Chủ đầu tư)

Ông/bà     : …………...  Ngày sinh: …./…/…..   □ Nam   □ Nữ

Số CMND/Hộ chiếu…………………………………………….Nơi cấp: …………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại/Fax:…………………………………………..

Email:………………………………………………………………………………………………………………..

BÊN B: ………………………………………………………

Ông/bà     : …………...  Ngày sinh: …./…/…..   □ Nam   □ Nữ

Số CMND/Hộ chiếu…………………………………………….Nơi cấp: …………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại/Fax:…………………………………………..

Email:………………………………………………………………………………………………………………..

Chủ tài khoản : ………………..

Số Tài khoản: ………………………..

Hai bên thống nhất ký hợp đồng thiết kế:

Địa chỉ: Căn hộ ……………………………………….

Loại công trình thiết kế:

       Nội thất căn hộ

      Nội thất biệt thự, liền kề, nhà hàng.

      Nội thất văn phòng.

      Kiến trúc xây dựng nhà liền kề, biệt thự.

Với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc hợp đồng:

Bên A giao cho Bên B thiết kế nội thất tại công trình trên với tổng diện tích thiết kế là: với nội dung công việc như sau:

 • Nội dung công việc:

Bên B sẽ thực hiện các công việc sau đây:

–      Thiết kế mặt bằng bố trí nội thất, kiến trúc

–      Thiết kế bản vẽ phối cảnh.

–      Cung cấp hồ sơ chi tiết nội thất (kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, qui cách kỹ thuật).

–      Thiết kế chi tiết trần, tường, sàn.

–        Với thiết kế kiến trúc hồ sơ bao gồm: phần kết cấu, kiến trúc, điện nước, điều hòa điện nhẹ, đường mạng.

1.2. Phương thức bàn giao:

 • Quá trình thiết kế và chỉnh sửa: Các phương án thiết kế sơ bộ (bản phối cảnh không có ghi chú kích thước) sẽ được Bên B bàn giao cho Bên A bằng email.
 • Khi bên A chốt phương án thiết kế: Hồ sơ thiết kế nội thất chi tiết và hồ sơ kỹ thuật được Bên B in ra đầy đủ, bàn giao cho Bên A khi hai bên ký thanh lý hợp đồng.

Hồ sơ bàn giao cuối cùng bao gồm:

 • Hồ sơ hoàn công (gọi chung là “Hồ Sơ Thiết Kế”), bao gồm bản vẽ phối cảnh, bản vẽ chi tiết cấu tạo đồ đạc.
 • Dữ liệu lưu trữ được Bên B chuyển cho Bên A qua email trong quá trình làm việc cuối cùng.

1.3. Tiến độ trong mẫu hợp đồng thiết kế nội thất

Điều 2: Tiến độ thực hiện hợp đồng trong mẫu hợp đồng thiết kế nội thất:

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày bên B nhận được phí thiết kế Đợt 1 mà bên A thanh toán được quy định tại Điều 4.

Bên B sẽ triển khai công việc cho Bên A theo từng giai đoạn:

Giai đoạn 1: Hồ sơ phác thảo ý tưởng:

Công việc bao gồm:

–       Bố trí công năng theo nhu cầu sử dụng.

–       Hình ảnh minh họa cho ý tưởng triển khai

–       Thống nhất phong cách thiết kế giữa 2 bên.

Thời gian hoàn thành: 3 ngày.

Giai đoạn 2:  Hồ sơ thiết kế 3D: Sau khi thống nhất các công việc ở giai đoạn 1.

Công việc bao gồm:  

–       Phối cảnh tổng thể công trình

–       Các hình ảnh 3D khu vực thiết kế

–      Số lần sửa concept 3D không vượt quá 3 lần, sau lần 3 sẽ tính phát sinh chi phí thiết kế.

Thời gian hoàn thành: – Đối với diện tích <=200m2: 11 ngày. 

– Đối với diện tích >200m2: Hai bên thỏa thuận sau.

Giai đoạn 3:  Hồ sơ thiết kế kỹ thuật: Sau khi thống nhất các công việc ở giai đoạn 2.

Công việc bao gồm:

Với hồ sơ thiết kế nội thất :

–       Lên bản vẽ chi tiết kiến trúc trang trí : thạch cao, điện nước, đèn, điều hòa

–       Bản vẽ kỹ thuật phục phụ thi công sản xuất: tủ bếp, tủ, giường, bàn….

–       Bảng mô tả vật liệu thi công.

–       Các hồ sơ kỹ thuật chi tiết liên quan.

Với hồ sơ thiết kế kiến trúc :

–       Phần kết cấu, kiến trúc, điện nước, điều hòa điện nhẹ, đường mạng, chỉ dẫn kỹ thuật.

Thời gian hoàn thành: – Đối với diện tích <=300m2: 9 ngày.

– Đối với diện tích >300m2: Tính toán theo thực tế.

(Thời gian hoàn thành không bao gồm ngày Lễ, Thứ 7 và Chủ nhật)

Điều 3: Trị giá hợp đồng:

Đơn giá thiết kế (đối với phong cách hiện đại):

       Nội thất căn hộ: ……………… đồng/m2

       Nội thất biệt thự, liền kề, nhà hàng: ……………… đồng/m2

       Nội thất văn phòng: ……………… đồng/m2

       Kiến trúc xây dựng nhà liền kề, biệt thự: ……………… đồng/m2

Diện tích thiết kế :…… m2

Tổng giá trị: ………………. VNĐ

Tổng giá trị hợp đồng (sau khi làm tròn): ………………… VNĐ.

Viết bằng chữ: …………………………………… VNĐ.

Với yêu cầu đặc biệt riêng về phong cách, thiết kế ánh sáng, thiết kế âm thanh đơn giá theo thỏa thuận riêng giữa hai bên.

1.4. Tiến độ thanh toán trong mẫu hợp đồng thiết kế nội thất

Điều 4:Tiến độ thanh toán và phương thức thanh toán:

4.1.Tiến độ thanh toán:

Thời điểm thanh toán được chia làm 2 đợt như sau:

 • Đợt 1: Tại thời điểm 2 bên ký kết hợp đồng, Bên A thanh toán trước cho Bên B 70% giá trị hợp đồng.

Số tiền: ……………………….VNĐ.

Viết bằng chữ: …………………………………

 • Đợt 2: Bên A thanh toán cho Bên B nốt 30% giá trị hợp đồng chậm nhất sau 5 ngày kể từ thời điểm Bên B hoàn thành và bàn giao phương án thiết kế (3D và bản vẽ kỹ thuật) đã được hai bên thống nhất cho Bên A.

4.1.Phương thức thanh toán:

Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B theo hợp đồng này bằng tiền mặt hay chuyển khoản vào địa chỉ tài khoản của Bên B được chỉ định theo hợp đồng này.

1.5. Quyền và nghĩa vụ hai bên trong mẫu hợp đồng thiết kế nội thất

Điều 5: Quyền hạn và nghĩa vụ của các bên:

5.1. Quyền hạn và nghĩa vụ của bên A

 • Bên A có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu, hồ sơ pháp lý liên quan đến hồ sơ thiết kế như mặt bằng thiết kế, hồ sơ pháp lý, sổ đỏ lô đất thiết kế, các chỉ dẫn khu vực mặt bằng liên quan đến việc thực hiện công việc trong hợp đồng của Bên B.
 • Cung cấp cho Bên B bản yêu cầu thiết kế của Bên A để Bên B lên thiết kế phù hợp với các yêu cầu đó.
 • Phối hợp với Bên B làm việc với Chủ đầu tư (nếu có).
 • Sau khi Bên B gửi phương án thiết kế lần 1 và các lần sửa, chậm nhất sau 3 ngày Bên A có trách nhiệm phải phản hồi lại để Bên B tiến hành tiếp các bước tiếp theo. Nếu kéo dài thời gian 3 ngày trên Bên A phải có sự thông báo trước cho Bên B, trong trường hợp Bên A không thông báo thì Bên B sẽ không chịu trách nhiệm đối với những phát sinh khác (nếu có)
 • Bên A có trách nhiệm sắp xếp thời gian để gặp Bên B tại những thời điểm giao hồ sơ và thống nhất phương án.
 • Bên A cam kết thanh toán đúng theo thời hạn đã định (ghi tại Điều 4). Bên B sẽ tiến hành lên phương án thiết kế sau khi nhận được phí thiết kế mà Bên A thanh toán.
 • Không kéo dài quá trình thiết kế quá 45 ngày (kể từ ngày kiến trúc sư gửi bản thiết kế đầu tiên). Sau khoảng thời gian này, Bên B có quyền tạm dừng quá trình thiết kế cho đến khi đạt được thỏa thuận với Bên A.

5.2. Quyền lợi và nghĩa vụ của bên B

 • Cung cấp đầy đủ tài liệu và đảm bảo thực hiện các công việc đã nêu cụ thể ở trên.
 • Đảm bảo đúng tiến độ thiết kế đã định.
 • Đảm bảo thiết kế theo theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và kỹ thuật mà Bộ xây dựng Việt Nam đã quy định.
 • Những tài liệu Bên B cung cấp phải phù hợp với pháp luật hiện hành tại Việt Nam.
 • Thực hiện các phần việc sửa lỗi nếu các lỗi này thuộc trách nhiệm thiết kế của Bên B. Tuy nhiên, hết thời gian 3 tháng kể từ ngày giao hồ sơ thiết kế cuối cùng nếu Bên A không có ý kiến phản hồi gì Bên B sẽ không có trách nhiệm về các lỗi phát sinh.

Điều 6: Bất khả kháng

 1. Các hiện tượng tự nhiên xảy ra ngoài tầm kiểm soát của các bên hoặc thảm họa khác chưa lường hết được
 2. Một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên các bên có nghĩa vụ tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả khảng gây ra.
 3. Khi xảy ra hiện tượng bất khả kháng, các bên phải thông báo cho nhau kịp thời để cùng phối hợp giải quyết.
 4. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của các bên thì thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian xảy ra hiện tượng bất khả kháng.

Điều 7: Các điều khoản chung

7.1. Thông qua phê duyệt thiết kế

Khi kết thúc mỗi giai đoạn thiết kế, hai bên sẽ có một buổi làm việc để cùng xem xét các bản vẽ, các sửa đổi nếu có và thông qua hồ sơ. Sau mỗi cuộc họp như vậy sẽ có một danh sách các yếu tố đã được thông qua và các yếu tố cần sửa đổi, danh sách này sẽ do hai bên cùng xác nhận.

7.2. Thay đổi thiết kế.

Trường hợp hai bên đã thống nhất phương án thiết kế và phong cách thiết kế, nếu Bên A có yêu cầu sửa đổi hồ sơ thì Bên A phải chịu chi phí phát sinh tương ứng với diện tích sửa đổi và đơn giá ghi trên hợp đồng. Thời gian tiến hành sửa đổi được hai bên thoả thuận và tính vào thời gian hợp đồng.

7.3. Bản quyền

Bên B phải cung cấp cho Bên A toàn bộ các tài liệu cần thiết để thực hiện các dự án đã được hai bên nhất trí. Tuy nhiên, Bên B sẽ giữ bản quyền tác giả đối với tất cả các tài liệu đã cung cấp cho Bên A. Bên A không có quyền sử dụng các tài liệu được cung cấp (bản vẽ, văn bản …) vào bất cứ một dự án nào khác ngoài khuôn khổ dự án này.

7.4. Chấm dứt hợp đồng

Sau khi 2 bên đã tiến hành ký kết hợp đồng, Bên A thanh toán 1 phần chi phí thiết kế được ghi rõ tại Điều 4 và Bên B tiến hành lên phương án thiết kế cho Bên A. Trong trường hợp khi Bên B chưa bàn giao phương án thiết kế lần 1 mà Bên A lại không sử dụng công trình như đã ký kết trong hợp đồng để thiết kế nữa thì Bên A phải có trách nhiệm thông báo cho Bên B về việc chấm dứt hợp đồng thiết kế này.

Hợp đồng thiết kế không còn hiệu lực kể từ khi Bên B nhận được thông báo của Bên A.

Bên B không có trách nhiệm phải hoàn lại 70% phí thiết kế mà Bên A đã đặt cọc. Trong trường hợp nếu Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không báo cho Bên B, gây thiệt hại cho Bên B thì Bên A phải có trách nhiệm thanh toán nốt 30% phí thiết kế còn lại cho Bên B.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Hợp đồng có giá trị từ ngày ký đến ngày ký Biên Bản thanh lý hợp đồng.

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Bên vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo qui định của pháp luật về hợp đồng kinh tế.

Trong quá trình thực hiện, nếu xảy ra tranh chấp hai bên sẽ chủ động thương lượng giải quyết.

Hợp đồng lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

                                                    ĐẠI DIỆN BÊN A                                                     ĐẠI DIỆN BÊN B

        ————————————————————————————————————————————————————————                                                                                                           

02. Mẫu hợp đồng thi công nội thất trọn gói

Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất và mẫu hợp đồng thi công nội thất

1.1. Cơ sở pháp lý trong mẫu hợp đồng thi công nội thất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***************

HỢP ĐỒNG  THIẾT KẾ

Số: …………./HĐTK

( V/v:Thi công xây dựng hoàn thiện căn hộ)

 • Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13.
 • Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 và Văn bản hợp nhất Luật thương mại số 03/VBHN-VPQH ngày 28/6/2017.
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu thực tế của hai bên.

 

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2021, tại văn  phòng của công ty, chúng tôi gồm:

BÊN A: Chủ đầu tư

Bà     :  ……………..        Ngày sinh: ……………………

Số CCCD: ……………………  ngày ……………………Nơi cấp: …………………….

Địa chỉ: …………………….

Số điện thoại: ……………………Email: ……………………

Sau đây gọi tắt là bên A.

BÊN B: ………………………………………………………………

Đại diện ông: …………………… Ngày sinh: ……………………

Chức vụ: ……………………

Số CCCD: ……………………  ngày ……………………Nơi cấp: …………………….

Địa chỉ: …………………….

Số điện thoại: ……………………Email: ……………………

Chủ tài khoản: ……………………

Số Tài khoản: ……………………

Sau đây gọi tắt là bên B.

Sau khi bàn bạc và thoả thuận, Hai Bên thống nhất ký kết Hợp đồng thi công xây dựng hoàn thiện căn hộ …………………… theo bản vẽ và khối lượng đính kèm với những điều khoản sau đây:

1.2. Nội dung và thời gian thực hiện trong mẫu hợp đồng thi công nội thất

ĐIỀU 1 : NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

 1. Nội dung:

Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận thi công xây dựng theo bản vẽ (bản vẽ mặt bằng cải tạo đính kèm) và khối lượng (theo phụ lục đính kèm) cho căn hộ:  ……………….

 • Các công việc chính bao gồm:

+ Phá dỡ và xây tường mới

+ Gia công lắp dựng trần thạch cao.

+ Sơn bả toàn bộ căn hộ.

+ Lát sàn gỗ.

+ Thi công, kiểm tra vận hành hệ thống điện nước, lắp đặt thiết bị.

+ Thi công hoàn thiện nội thất.

Thời gian và địa điểm thi công.

 • Thời gian thực hiện: … ngày trong đó:

(Không bao các ngày lễ, các ngày ban quản lý dự án không cho phép thi công).

 • Thời gian thi công bắt đầu khi bên A tạm ứng hợp đồng và hồ sơ đăng ký thi công căn hộ được ban QLDA phê duyệt.
 • Địa điểm thi công: ………………………………………….
 • Tiến độ thi công có thể thay đổi trong các trường hợp sau:
 • Xảy ra các sự kiện bất khả kháng mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như mưa bão, động đất, lũ lụt, lốc, sóng thần, dịch bệnh…. Và các thảm hoạ khác chưa lường trước.
 • Đình chỉ hoặc tạm đình chỉ của cơ quan có thẩm quyền do nguyên nhân khách quan.
 • Thay đổi thiết kế, quy mô đầu tư cho công trình.
 • Trong trường hợp xảy ra sự kiện trên, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện và được hai bên xác nhận bằng văn bản.

–    Điều kiện nghiệm thu: Yêu cầu thi công đúng kỹ thuật, đúng thiết kế, đúng vật liệu trong phụ lục hợp đồng, đảm bảo vận hành theo yêu cầu sử dụng của khách hàng.

ĐIỀU 2 : GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

 • Hình thức hợp đồng : hợp đồng theo đơn giá cố định.

Giá trị hợp đồng: …………………………………… VNĐ

(Bằng chữ: ……………………………………./.)

(Giá trị hợp đồng theo phụ lục đính kèm: Phụ lục số 01).

 • Giá trị hợp đồng trên sẽ được điều chỉnh thay đổi trong các trường hợp sau:
  • Những hạng mục bên A thay đổi không làm.
  • Khối lượng các công việc thanh toán theo thực tế thi công.
 • Trong quá trình thi công có thay đổi thiết kế hai bên sẽ cùng nhau thỏa thuận để tính chi phí phát sinh.
 • Ngoài các khoản phát sinh do thay đổi khối lượng thi công (nếu có) bên A không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào khác.

ĐIỀU 3 : PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Bên A sẽ thanh toán cho bên B bằng hình thức: tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

 • Đợt 1: Ngay sau ký hợp đồng bên A tạm ứng 40% giá trị hợp đồng cho bên B.

Số tiền tạm ứng sau khi làm tròn là: …………… đồng (Bằng chữ: ……………………………………).

 • Đợt 2: Sau khi hoàn thành sàn gỗ trần thạch cao A tạm ứng 25% giá trị hợp đồng cho bên B.

Số tiền tạm ứng sau khi làm tròn là: …………… đồng (Bằng chữ: ……………………………………)..

 • Đợt 3: Sau khi bên B chuyển đồ gỗ nội thất lên căn hộ bên A tạm ứng 25% giá trị hợp đồng cho bên B.

Số tiền tạm ứng sau khi làm tròn là: …………… đồng (Bằng chữ: ……………………………………)..

 • Đợt 4: Sau khi hoàn thành khối lượng công việc còn lại và nghiệm thu công trình, bên A quyết toán giá trị còn lại của hợp đồng cho bên B

1.3. Quyền và trách nhiệm trong mẫu hợp đồng thi công nội thất

ĐIỀU  4 : TRÁCH NHIỆM NGHĨA VỤ CỦA HAI BÊN

 1. Trách nhiệm của bên A:
 • Cử đại diện theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện hợp đồng.
 • Nghiệm thu công trình và ký biên bản nghiệm thu để làm cơ sở thanh toán cho bên B.
 • Thanh toán cho bên B đúng thời hạn theo quy định của Hợp đồng.
 • Bàn giao đường cấp điện, nước phục vụ thi công.
 • Chịu trách nhiệm làm việc với chính quyền địa phương, ban quản lý dự án, các đơn vị khác về các vấn đề liên quan đến thủ tục trong công trình.
 • Cùng bên B hoàn thành bản vẽ thiết kế nội thất để đảm bảo tiến độ thi công cho căn hộ.
 • Thanh toán chi phí thi công, điện nước sử dụng cho ban quản lý tòa nhà trong thời gian thi công xây dựng.
 1. Trách nhiệm của bên B:
 • Chủ động bố trí nhân lực, máy móc để thi công .
 • Cùng với bên A tổ chức nghiệm thu, vận hành thử toàn bộ hạng mục thi công công trình. Trong trường hợp có trục trặc về mặt kỹ thuật thì các bên phải họp lại đề ra giải pháp tiến hành điều chỉnh cho phù hợp.
 • Bên B có trách nhiệm thi công đúng kỹ thuật bản vẽ thiết kế, đúng thời gian và địa điểm theo Hợp đồng.
 • Bên B phải có trách nhiệm tuân thủ nội quy của khu đô thị và ban quản lý dự án.
 • Đảm bảo việc phối hợp đồng bộ với các hạng mục thi công khác trong quá trình thi công .
 • Hỗ trợ bên A hoàn thiện hồ sơ xin phép thi công.
 • Chịu trách nhiệm về an toàn lao động trên công trường.
 • Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định về thi công của ban quản lý dự án và chịu trách nhiệm nộp phạt nếu làm sai quy định.

ĐIỀU 5 : THỜI HẠN HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

 • Sau 60 ngày kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu và hai bên hoàn tất thủ tục thanh toán mà hai bên không tiến hành thanh lý hợp đồng thì hợp đồng này mặc nhiên được thanh lý.

1.4. Bảo hành và các cam kết khác trong mẫu hợp đồng thi công nội thất

ĐIỀU 6: BẢO HÀNH

 • Thời hạn bảo hành cho công trình là 12 tháng kể từ lúc các bên ký kết biên bản nghiệm thu hoàn thành. Đối với những thiết bị điện ví dụ: bóng đèn, điều hòa… bảo hành chính hãng theo nhà cung cấp.
 • Trong khoảng thời gian bảo hành 12 tháng, bên B sẽ sửa chữa, bảo hành, bảo trì khi có yêu cầu của bên A, chậm nhất 10 ngày.
 • Sau thời gian bảo hành 12 tháng, bên B có trách nhiệm hỗ trợ bên A sửa chữa, bảo hành, bảo trì khi có yêu cầu của bên A với chi phí do bên A chi trả.

ĐIỀU 7 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Hai Bên cam kết thực hiện đầy đủ và kịp thời các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng. Các điều khoản không ghi trong Hợp đồng này sẽ được các Bên thực hiện theo quy định hiện hành của các văn bản pháp luật có liên quan.
 • Trường hợp có tranh chấp xảy ra hai Bên cùng bàn bạc tìm ra biện pháp giải quyết trên tinh thần thương lượng. Trong trường hợp thương lượng, hòa giải không thành các Bên có quyền yêu cầu tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
 • Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu một trong hai Bên hoặc cả hai Bên có sự thay đổi về nhân sự, cơ cấu tổ chức nội bộ, người đại diện hợp pháp thì Hợp đồng này vẫn luôn có giá trị pháp lý và mang tính kế thừa đối với mọi sự thay đổi đó cho tới khi hai Bên tiến hành xong công tác thanh quyết toán, thanh lý Hợp đồng.
 • Mọi sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện Hợp đồng phải được lập thành Phụ lục. Phụ lục Hợp đồng ghi nhận sửa đổi, bổ sung là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng.
 • Hợp đồng này bao gồm 06 trang và 1 phụ lục (là thành phần không thể tách rời của hợp đồng), được làm thành 02 (hai) bản tiếng Việt, các bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản.

                                                   ĐẠI DIỆN BÊN A                                                     ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất và mẫu hợp đồng thi công nội thất

 

Hy vọng những thông tin trên đầy đủ để cho mỗi gia chủ có thể tự hoàn thiện được Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất và mẫu hợp đồng thi công nội thất trọn gói phù hợp với công việc của mình.

Aziohome mong muốn đem lại những kiến thức quý báu này đến các bạn đang có dự định dựng xây một tổ ấm thực sự của mình.

Một trong những thiết kế lấy được sự nhẹ nhàng và tinh tế của phong cách thiết kế Nhật bản

THIẾT KẾ CĂN HỘ B01 DỰ ÁN THIÊN NIÊN KỶ, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI

Hãy liên hệ ngay với Aziohome  để được tư vấn tốt nhất!

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HIỆN ĐẠI AZIOHOME

Địa chỉ:  Tòa A1 Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0925.11.4444 or 0989.991.266

Email:  Aziohomedesign@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Nhắn tin qua Facebook Zalo: 0989991266