Mặt bằng HIỆN TRẠNG căn hộ dual key 01 W1 Vinhomes Westpoint

Mặt bằng căn hộ dual key 01 W1 Vinhomes Westpoint

Mặt bằng điều chỉnh sau khi cùng gia chủ bàn bạc và đưa ra phương án tối ưu nhất:

Bản vẽ thiết kế đập thông căn hộ dual key Vinhomes Westpoint

Mời các bạn xem sự biến chuyển tuyệt vời:

Bản vẽ 3D thiết kế nội thất phòng khách căn hộ chung cư dual key 1
Bản vẽ 3D thiết kế nội thất phòng khách căn hộ chung cư dual key 1
Bản vẽ 3D thiết kế nội thất phòng khách căn hộ chung cư dual key
Bản vẽ 3D thiết kế nội thất phòng khách căn hộ chung cư dual key
Bản vẽ 3D thiết kế nội thất phòng khách căn hộ chung cư dual key
Bản vẽ 3D thiết kế nội thất phòng khách căn hộ chung cư dual key
Bản vẽ 3D thiết kế nội thất phòng khách căn hộ chung cư dual key
Bản vẽ 3D thiết kế nội thất phòng khách căn hộ chung cư dual key
Bản vẽ 3D thiết kế nội thất phòng khách căn hộ chung cư dual key
Bản vẽ 3D thiết kế nội thất phòng khách căn hộ chung cư dual key
Bàn ăn nội thất chung cư Vinhomes Westpoint
Bàn ăn nội thất chung cư Vinhomes Westpoint
Bàn ăn nội thất chung cư Vinhomes Westpoint
Bàn ăn nội thất chung cư Vinhomes Westpoint
Bàn ăn nội thất chung cư Vinhomes Westpoint
Bàn ăn nội thất chung cư Vinhomes Westpoint
Bàn ăn nội thất chung cư Vinhomes Westpoint
Bàn ăn nội thất chung cư Vinhomes Westpoint
Hình vẽ 3D thiết kế phòng ngủ master nội thất chung cư
Hình vẽ 3D thiết kế phòng ngủ master nội thất chung cư
Hình vẽ 3D thiết kế phòng ngủ master nội thất chung cư
Hình vẽ 3D thiết kế phòng ngủ master nội thất chung cư
Hình vẽ 3D thiết kế phòng ngủ master nội thất chung cư
Hình vẽ 3D thiết kế phòng ngủ master nội thất chung cư