Mời các bạn cùng bước vào không gian căn hộ và cảm nhận

01. Phòng khách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02. Phòng ngủ master

 

 

 

 

03. Phòng ngủ con trai

 

 

 

04. Phòng ngủ con gái lớn

 

 

 

06. Phòng ngủ con gái nhỏ